Sunday, 4 November 2012

KESILAPAN TATABAHASA


Murid –murid kta sering membuat kesalahan ketika menggunakan Bahasa Malaysia semasa sesi pembelajaran di dalam kelas mahupun semasa berkomunikasi bersama rakan mahupun guru mereka. Sebagai guru, kita perlu peka dengan kesilapan-kesilapan yang berlaku supaya guru  dapat memperbetulkan kesalahan tersebut dengan penggunaan sistem bahasa yang betul.

Pada kali ini saya ingin berkongsi dengan pembaca tentang kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh murid-murid di sekolah dan cuba menerangkan penggunaan bahasa yang betul.

Saya akan memulakan dengan kesalahan dari segi Kata.
Kata Ganti Diri
Murid selalu salah ketika menggunakan panggilan kata diri. Contohnya;Kata beliau, dia, ia, kami, kita dan mereka.

1. Kata diri dia digunakan pada orang yang tidak sesuai. Contoh ayat: Itu cikgu Yew Wee Nee. Dia cikgu saya. Sepatutnya, Contoh ayat, Itu Cikgu Yew Wee Nee. Beliau cikgu saya.

Kata diri beliau digunakan untuk oleh yang dihormati seperti guru, doktor dsb. Manakala kata diri dia untuk rakan, orang biasa, orang yang bersalah dan yang tidak dikenali.

 2. Terdapat juga murid menggunakan kata ganti diri untuk binatang atau benda.
Contoh; Itu kambing Pak Ali. Dialah yang makan sayur-sayuran saya. Sepatutbyna; Itu kambing Pak Ali. Kambing itulah yang makan sayur-sayuran saya.
Contoh lain, Lembu-lembu itu di jalan raya. Mereka akan menganggu lalu lintas. Sepatutnya Lembu-lembu itu di jalan raya. Lembu-lembu itu akan menganggu lalu lintas.
Contoh lain; Beg tangan cikgu Liew cantik. Ia dibeli ketika melancong ke luar negeri. Sepatutnya, Beg dibeli…..

3. Selain itu, menggunakan kata diri ketika bercakap dengan orang yang dihormati. Contohnya, “Boleh aku pergi tandas cikgu. “. Sepatutnya;” Boleh saya pergi tandas cikgu.”

 4. Kadang-kadang juga berlaku ketika menggunakan kita atau kami. Kita merujuk “anda dengan saya” atau “ anda dengan kami” iaitu orang yang diajak bercap disertakan manakala kami bermaksud “ saya dengan dia” orang yang diajak bercakap tidak disertakan.
Contohnya; Kami mesti pergi ke Sunway Carnivall petang ini,” kata Ah Eng kepada Siti yang sepatutnya Kita mesti pergi ke Sunway Carnivall petang ini, “ kata Ah Eng kepada Siti.
atau “Kita akan ke rumah awak,” kata Abu dan Ali kepada Suria. Sepatutnya “Kami akan ke rumah awak,” kata Abu dan Ali kepada Suria.

5. Kadang-kadang terjadi juga murid akan mengulang kata ganti diri mereka. Contohnya, Mereka-mereka itu murid kelas saya. Sepatutnya yang betul adalah Mereka murid kelas saya.
Kata ganti diri mereka sudah menunjukkan bilangan banyak, oleh itu tidak boleh diulang.

6. Ada juga murid mengabungkan kata ganti diri ia dan nya nmenjadi ianya. Contohnya, Kucing itu mati kerana ianya mati dilanggar kereta. Sepatutnya kucing itu mati kerana dilanggar kereta.

 SEKIAN DULU.

Tuesday, 30 October 2012

Sistem Tatabahasa Bahasa MelayuBaru-baru ini beberapa orang guru termasuklah guru pelatih yang sedang menjalani latihan praktikum telah menanyakan soalan tentang teknik atau cara untuk mengajarkan tatabahasa kepada murid-murid. Mereka mengatakan bahawa kebiasaannya murid-murid kurang berminat untuk belajar tatabahasa.

Pengajaran tatabahasa yang dijalankan di dalam kelas selalunya kurang menarik dan membosankan murid-murid, malahan ada juga guru yang kurang berminat untuk mengajar murid dalam bahagian ini. Fenomena yang biasanya didapati di sekolah ialah pengajaran tatabahasa diajarkan secara induktif. Hal ini bermakna aspek tatabahasa diajarkan secara langsung dengan menerangkan hukum atau rumus tatabahasa iaitu sesuatu yang khusus terlebih dahulu, kemudian barulah dibincangkan contoh-contohnya yang umum. Sepatutnya pengajaran tatabahasa boleh dipelbagaikan bentuknya. Oleh itu, guru-guru perlu kreatif untuk memilih teknik pengajaran yang menarik dan bekesan kepada murid-murid. Bagi murid pula, mereka kebiasaannya kurang berminat untuk belajar tatabahasa kerana menganggap perkara itu menyusahkan tambahan pula teknik yang digunakan tidak menarik perhatian murid.

Sebenarnya banyak teknik yang boleh digunakan untuk mengajarkan tatabahasa kepada murid-murid. Seelok-eloknya guru harus berbincang dengan pelajar itu sendiri tentang teknik yang disukai oleh mereka. Dengan berdasarkan pengalaman saya sendiri, murid-murid lebih berminat dengan teknik yang menarik seperti nyayian dan nasyid, lakonan, dialog, kuiz serta forum. Oleh itu, antara teknik yang menarik dan sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran tatabahasa adalah menerusi teknik nyayian. Jadi, perkara penting yang perlu diberikan perhatian oleh guru ialah teknik tersebut perlulah menarik perhatian pelajar dan tidak membosankan mereka. Selain itu, teknik pengajaran juga perlu berpusatkan pelajar dan guru cuma menjadi fasilitator atau pembimbing mereka. Pendekatan yang selalu dicadangkan oleh pakar-pakar pengajaran tatabahasa adalah dengan menggunakan pendekatan deduktif iaitu bermula dengan generalisasi atau contoh-contoh,  kemudian barulah dibincangkan rumus atau peraturan yang khusus.

Seperti yang telah dinyatakan tadi, antara teknik pengajaran tatabahasa yang menarik dan tidak membosankan pelajar ialah teknik nyanyian atau lagu. Hal ini demikian kerana, banyak lagu yang mengandungi lirik yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran. Di samping menyanyikan lagu, murid-murid diminta merujuk lirik lagu. Oleh itu, guru perlu menyediakan lirik lagu tersebut terlebih dahulu dan mengedarkannya kepada pelajar. Berikan arahan dan bincangkan tugasan yang perlu dibuat oleh mereka selepas menyanyikan lagu tersebut. Sebagai contohnya, guru-guru boleh meminta murid menyenaraikan jenis-jenis kata yang terdapat dalam lirik lagu itu seperti kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata sendi. Selain itu, gunakan lirik lagu untuk mengesan kesalahan tatabahasa untuk mengelakkan rasa bosan para pelajar untuk mempelajari tatabahasa.

Selain lirik lagu, guru-guru juga boleh menggunakan sajak untuk membincangkan aspek tatabahasa yang terdapat dalam sajak tersebut. Sebagai contohnya, gunakan sajak Harga Remaja (Antologi Harga Remaja) untuk membincangkan aspek penggolongan kata di samping kata kerja. Oleh itu, selain aspek-aspek sastera dan maksud sajak, murid-murid juga boleh menggunakan sajak itu untuk belajar tatabahasa secara tidak langsung. Walau bagaimanapun, guru-guru perlu merancang dan mengkaji aspek tatabahasa yang hendak dibincangkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

Selain teknik nyanyian, guru-guru juga boleh menggunakan keratan akhbar atau majalah untuk membincangkan aspek tatabahasa. Karya-karya komsas selain sajak seperti cerpen, prosa tradisional, novel, pantun, syair dan gurindam juga boleh digunakan untuk pegajaran tatabahasa. Hal ini bermakna, semasa pengajaran komponen sastera, guru-guru juga boleh menyelitkan aspek tatabahasa dalam perbincangan pelajar. Dengan kata lain, pengajaran tatabahasa tidak diajarkan secara langsung tetapi secara tidak langsung. Hal ini dapat mengurangkan masalah kebosanan dan kurang minat untuk belajar tatabahasa.

Bagi pelajar-pelajar tahun 6, guru-guru perlu menggunakan keratan akhbar, majalah atau risalah untuk membincangkan aspek tatabahasa. Jadi secara tidak langsung, pelajar-pelajar mendapat manfaat yang berganda iaitu selain memahami atau mencari isi penting daripada petikan itu, mereka juga dapat mengesan kesalahan-kesalahan bahasa yang terdapat di dalamnya. Sekurang-kurangnya teknik ini kuranglah membosankan pelajar kerana guru telah menetapkan fokus yang hendak dibincangkan daripada sesuatu bahan atau petikan tersebut.